Hack the Bells


De Jury

Luc Rombouts


Stacks Image 4660

LUC ROMBOUTS

Luc Rombouts is titularis van de stadsbeiaard van Tienen en de twee universiteitsbeiaarden (de universiteitsbibliotheek en het Groot Begijnhof) van Leuven. Hij gaf talrijke concerten in Europa en de Verenigde Staten en trad op tijdens festivals en congressen. Bovendien is Luc Rombouts in het bijzonder geïnteresseerd in historische en maatschappelijke aspecten van de beiaardcultuur, inclusief de betekenis van de beiaardcultuur als immaterieel cultureel erfgoed.


In 1987 studeerde hij af met grote onderscheiding en felicitaties van de jury voor zijn eindverhandeling aan het Hoger Instituut voor Beiaardkunst de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' te Mechelen. In 2016 behaalde hij aan de Universiteit Utrecht cum laude een doctoraat in de geesteswetenschappen met een verhandeling over de oorsprong van de beiaard.


Luc Rombouts is bijzonder gepassioneerd door de beiaard en zijn rijke geschiedenis. Hij heeft in dit vakgebied veel werk verricht om dit instrument en de cultuur hierrond te verrijken, uit te diepen en te promoten. Hij werkte mee aan de opname van de Vlaamse beiaardcultuur op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in 2011 en aan een UNESCO-dossier, dat in 2014 leidde tot de erkenning van de beiaardcultuur in België als voorbeeldpraktijk in de omgang met immaterieel cultureel erfgoed.
repeatbg-color