Hack the Bells


Home
Stacks Image 4631
Stacks Image 330
Stacks Image 4629
no-repeatbg-color
Hack the Bells

€5.500 prijzengeld voor nieuwe ideeën & audience development voor het carillon


HACK THE BELLS is de enige beiaard-crossover pitchwedstrijd ter wereld. Tot nu toe zijn er twee edities geweest in San Francisco en Ann Arbor, VS. De editie Maastricht 2018 is de eerste in Europa.

Deze wedstrijd staat open voor iedereen: ontwerpers, artiesten, muzikanten, vloggers, Artificial Intelligence-experts, nieuwe mediaprogrammeurs en alle andere creatieve geesten!

Presenteer een helder nieuw idee dat de beiaard in een nieuw licht plaatst, publiek naar het instrument trekt of de promotie van de beiaard op ongeziene manieren stimuleert. Hoe meer out-of-the-box uw idee is, hoe beter. Er zijn prijzen in twee categorieën, rondom een torencarillon en een mobiel carillon, met prijzengeld van respectievelijk
4.000 euro en 1.500. Je project wordt, afhankelijk van de categorie waarin je meedoet, gerealiseerd in Maastricht tijdens het European Sounding Heritage Festival 2020 of verworven door museum Klok & Peel Asten.

Beiaardtorens zijn iconische en geliefde herkenningspunten die al honderden jaren in onze steden spelen. Veel mensen waarderen hen diep en denken er regelmatig aan. Toch wordt het soms als een 'ouderwets' deel van onze cultuur beschouwd. Misschien omdat de kunstenaars die beiaard spelen, ervoor componeren en het instrument beheren, over het algemeen vergelijkbare opleidingen, achtergronden en banen hebben en dus met vergelijkbare ideeën komen. So that's where you come in!

Wat zou JIJ doen met een carillon?

Stacks Image 4764
no-repeatbg-color
De Jury

Meet The Jury


Onze jury van culturele visionairs en academici heeft een behoorlijke uitdaging om te beslissen wie de hoofdprijswinnaar wordt van Hack the Bells 2018 ter waarde van 4.000 euro, en de prijs Singing Bronze van 1500 euro die zijn werk zal laten verwerven door het Museum Klok & Peel Asten.
Stacks Image 4660
Stacks Image 4656
Stacks Image 4662
Stacks Image 4668
Stacks Image 4670
repeatbg-color
Categorie├źn en Voorwaarden

Categorieën & Voorwaarden


CATEGORIEËN

Inzendingen kunnen worden gedaan in twee categorieën:

-
Prijs Hack the Bells - 4000 euro: een vernieuwend idee rondom torencarillons (live bespeeld) dat de beiaardcultuur in breedste zin via een torencarillon kan bevorderen.

Van dit bedrag wordt 1000 euro aan de winnaar gelijk als prijzengeld uitgekeerd, 3000 euro wordt gebruikt om het idee daadwerkelijk uit te voeren volgens aanwijzingen van de inzender. Blijkt uit de begroting én na realisatie van het project dat er geld over is, dan wordt het restant alsnog als prijzengeld aan de winnaar overgemaakt.

-
Prijs Singing Bronze - 1500 euro: een vernieuwend idee rondom mobiel carillon (met of zonder elektronische aansturen via MIDI) dat de beiaardcultuur in breedste zin via mobiel carillon kan bevorderen.

Van dit bedrag wordt 500 euro aan de winnaar gelijk als prijzengeld uitgekeerd, 1000 euro wordt gebruikt om het idee daadwerkelijk uit te voeren volgens aanwijzingen van de inzender. Blijkt uit de begroting én na realisatie van het project dat er geld over is, dan wordt het restant alsnog als prijzengeld aan de winnaar overgemaakt.


Zo worden goedkope én goede innovatieve ideeën beloond!


VOORWAARDEN

1) Ideeën kunnen worden ingestuurd vanuit elke discipline of achtergrond.

2) Inzendingen moeten uiterlijk 15 augustus 2018 om 18.00 uur (Nederlandse tijd) worden ingeleverd op

3) Inzendingen kunnen digitaal te worden ingeleverd via een van de volgende kanalen
- mail@hackthebells.org
- dropbox - uploadlink (https://www.dropbox.com/l/AADw3uW4g4gaCdInT7CPRxVdeRJrXhlyYZ4)
- contactformulier Hack the Bells - klik hier

4) Een persoon of organisatie kan meerdere ideeën inzenden maar elk idee moet als een aparte inzending, met andere naam, worden verstuurd.

5) Er mogen geen onomkeerbare veranderingen, toevoegingen of beschadigingen aan het carillon, toren of andere benodigdheden worden aangebracht.

6) Inzendingen moeten worden ingezonden in pdf of word (.doc) formaat. Elk bestand dat wordt ingestuurd dient in de titel de naam van de inzender te bevatten én de naam van het idee.

7) Elke inzending dient de volgende vier onderdelen te bevatten:
- een korte bio van degene die het idee bedacht heeft en instuurt
- de categorie(ën) waarin wordt meegedongen: Hack the Bells prijs (ideeën voor carilloncultuur in het algemeen), Singing Bronze Foundation prijs (ideeën rondom een mobiel carillon) of beide.
- een gedetailleerde beschrijving van wat je idee precies inhoudt, daarin alle technische en praktische info die de jury nodig heeft om in te schatten of het plan vernieuwend genoeg én praktisch haalbaar is.
- een realistische en gedetailleerde begroting van het project, die niet hoger is dan het te besteden prijzengeld van de categorie waarin je meedingt (zie voorwaarden ad. 5.)

8) Attachments zoals mp3’s of foto’s kunnen worden meegestuurd tot een totaal van 10 Mb.

Video kan ter illustratie worden bijgevoegd: in dat geval dient de video te worden gepost op een videokanaal naar keuze (zoals Youtube of Vimeo). Indien beveiligd met een wachtwoord, dient dit in de aanmeldingsmail te worden vermeld.

9) Door het inzenden van je idee ga je ermee akkoord dat je ingezonden dee beschikbaar is in de Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licentie. (Meer info: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) en volgens deze voorwaarden mag worden gebruikt.

10) Door het inzenden van je idee ga je er expliciet mee akkoord dat je ingezonden idee ongelimiteerd mag worden uitgevoerd/geëxposeerd in het Museum Klok & Peel in Asten (NB), indien je idee wint in de categorie Singing Bronze.

11) Door het inzenden van je idee ga je er expliciet mee akkoord dat je ingezonden idee ongelimiteerd mag worden uitgevoerd/geëxposeerd in Maastricht tijdens het carillon festival 2020, indien je idee wint in de categorie Hack the Bells.

12) Er kan ter voorbereiding op de inzending een afspraak worden gemaakt om het carillon van Maastricht (stadhuis) te bekijken of het mobiel carillon in Museum Klok & Peel te Asten. Afspraken kunnen tot 8 augustus 2018 worden gemaakt met Guerite Flury: fluryg@hotmail.com

13) voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met Guerite Flury: fluryg@hotmail.com

14) Inzendingen die te laat of onvolledig verzonden zijn, of niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, worden niet in aanmerking genomen.

15) de jury behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kwaliteit van inzendingen een of meer prijzen niet toe te kennen

16) De persoonsgegevens die u in het kader van deze wedstrijd aan Stichting Klinkend Erfgoed Nederland verstrekt, zullen worden behandeld conform de toepasselijke nationale wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Stichting Klinkend Erfgoed Nederland.
Door uw deelname aan de wedstrijd staat u Stichting Klinkend Erfgoed Nederland toe om uw gegevens te verwerken om het goede verloop van de wedstrijd te waarborgen.

17) de prijsuitreiking vindt plaats op 31 augustus 2018 tijdens het Symposium Klinkend Erfgoed Maastricht 2018. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

18) De winnaar van elke categorie dient zich op verzoek van Stichting Klinkend Erfgoed Nederland rechtsgeldig te identificeren alvorens de prijs wordt toegekend.

19) De Deelnemers aan de wedstrijd machtigen Stichting Klinkend Erfgoed Nederland om indien zij winnaar worden:
- hun naam, voornaam en woonplaats voor promotionele doeleinden te publiceren op de website www.klinkenderfgoed.nl en via kanalen van sociale media gebruikt door Stichting Klinkend Erfgoed Nederland, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.
- foto’s van hen te nemen en deze voor promotionele doeleinden te publiceren op de website van en kanalen van sociale media gebruikt door Stichting Klinkend Erfgoed Nederland, al dan niet in combinatie met de hierboven genoemde persoonsgegevens van de winnaar, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.

20) Stichting Klinkend Erfgoed Nederland is niet aansprakelijk voor (i) uitgaven die de Deelnemer zou maken in het kader van de Wedstrijd, , (ii) indien de Prijs later dan aangekondigd wordt geleverd, (iii) indien de Prijs door de verkeerde persoon in ontvangst wordt genomen, of (iv) voor eventuele gebreken in verband met de geleverde Prijs.
Stichting Klinkend Erfgoed Nederland, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
- door deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd;
- door storingen (van welke aard dan ook) in software, computers, netwerk, en/of het
Internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, onvolledig, of te laat door Stichting Klinkend Erfgoed Nederland is ontvangen.


21) De inhoud van deze Algemene Voorwaarden is onder voorbehoud van schrijf- of drukfouten en interpretatie. Aan schrijf- of drukfouten en/of vergissingen van Stichting Klinkend Erfgoed Nederland kunnen geen rechten worden ontleend.

22) Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
no-repeatbg-color
Wat is een carillon
 • Loading...
 • Stacks Image 585
  WAT IS EEN CARILLON

  Een carillon (in het Vlaams beiaard genoemd) bestaat uit ten minste 23 gestemde bronzen klokken die men samen harmonisch kan laten klinken. Het instrument kan zowel worden bespeeld met een klavier, met houten stokken en pedalen die zijn aangesloten op klepels, als door een automatisch speelwerk, dat kan zijn aangesloten op hamers aan de buitenkant van de klokken of op het klavier en daardoor op de klepels in de klokken.
 • Stacks Image 586
  De beiaard is het zwaarste van alle bestaande muziekinstrumenten: bij de grootste exemplaren kan het gewicht van de klokken alleen al oplopen tot 100 ton. De grootste concentratie van beiaarden is nog steeds te vinden in de Lage Landen: Nederland, België en de Franse Nederlanden.
 • Stacks Image 587

  Iedere gemeenschap hecht van oudsher waarde aan een sociaal trefpunt in het hart van hun leefomgeving. Afhankelijk van de cultuur en het inwonertal is in ieder dorp of stad een openbare ontmoetingsplaats te vinden. Meestal in de buurt van een toren.

 • Stacks Image 588
 • Stacks Image 589

  En vanuit die torens de klank van klokken, sinds eeuwen symbolen van vrede en harmonie. In tijden van conflict werden klokken tot kanonnen omgesmolten... het was dan letterlijk doodstil in de stad. In vredestijd werden de kanonnen verzameld en weer tot klinkende klokken hergoten, die dan weer als een bronzen hartslag het levensritme van de stad sloegen met hun zware galm.
 • Stacks Image 590
  Klokken zijn van oudsher de stem van de stad. De uurslag gaf de tijd aan, de poortklok luidde wanneer de stad geopend of gesloten werd… de brandklok beschermde de stad tegen verwoesting door vuur, de stad herkende in elke klok zijn eigen verhaal. Klokken waren de radio van de Middeleeuwen: wat de hele stad aanging, werd aan de grote klok gehangen.
 • Stacks Image 591
  Tegenwoordig bestaan er ook mobiele carillons, die overal binnen- en buitenshuis geplaatst kunnen worden. Ze bestaan in zowel traditionele uitvoering waarbij de toetsen via draden de klepels tegen de klok trekken, als in een electronische versie.

  Hierbij worden de klokken aangeslagen door elektronische hamers die via MIDI worden aangestuurd. Dit kan via een aangepast digitaal carillonklavier (met stokken) of rechtstreeks via een computer.
no-repeatbg-color
Hack the Bells winnaar 2017
 • Loading...
 • Stacks Image 4709

  Hack The Bells winnaar 2017
  University of Michigan

  Spencer Haney & Karl Ronneburg’s “Reclaim”

  Ronneburg and Haney’s proposal is as follows:

  In 1925, the
  Detroit News described the sound of the future memorial to the late University of Michigan president, Dr. Marion LeRoy Burton: “All shades of tone, from the most etherial and delicate shimmer to a clangor and bold heroism that is dominating and compelling, may be brought from these tons of metal. The tower seems really to have a soul, to live and to erect a mysterious influence over the beholder as its solemn hulk looms against the faint dusk of the sky. It is not a thing of stone and mortar. It has its moods; it is gay; it is weary; it is whispering; it is shouting…”

  Today, when walking through the Central Campus Diag, the Baird Carillon strains to be heard amongst rampant noise pollution. The acoustic environment is drowned in road noise from cars and buses, the drone of regulating machines on the roofs of buildings, the crunch of construction vehicles and the monotonous pacing of hundreds of people en route.2,3
  Lost in a sea of noise, the carillon has no voice. Without a voice, the carillon stands only as a monolith, unable to subvert its physical presence as yet another erection of institutional power.

 • Stacks Image 4710


  Today, when walking through the Central Campus Diag, the Baird Carillon strains to be heard amongst rampant noise pollution. The acoustic environment is drowned in road noise from cars and buses, the drone of regulating machines on the roofs of buildings, the crunch of construction vehicles and the monotonous pacing of hundreds of people en route.
  2,3
  Lost in a sea of noise, the carillon has no voice. Without a voice, the carillon stands only as a monolith, unable to subvert its physical presence as yet another erection of institutional power.


  We claim this loss of character to be unacceptable, and propose a reclamation of the sonic environment that has been lost. We will subvert the rise of a capitalistic soundscape by augmenting the pollution that it creates past a threshold of ignorance. We will bring attention to our environment, and by extension the greater power that has led us into this state of ignorance. That which remains unspoken will be screamed, and will resonant in institutional cavities that block progress.

  We propose a recurring performance that will take place in and surrounding Ingalls Mall, compositionally arranging augmented environmental sounds in order to bring attention to the sonic environment of a space that is forgotten. Compositional elements include a caravan of automobiles, a brass ensemble, recordings of the Ann Arbor soundscape played through PA inside Burton Tower, the carillon, and carillon processing using Max/MSP in collaboration with Alexander Miller and Becca Fisher.
  This performance would occur at regularly scheduled times on the day of the UM Bicentennial’s carillon event . This performance might sound like some combination of these sounds:
  http://bit.ly/2gBqcxn
 • Stacks Image 4711


  Video van het project 'Reclaim' - Winnaar Hack the Bells 2017

no-repeatbg-color