×
Stacks Image 605
Het bestuur bestaat uit
Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter
Frank Scheijmans, secretaris/penningmeester
Boyke Brand, vice-voorzitter
Henk Lambrichts, technische zaken

Frank Steijns, stadsbeiaardier Weert - adviseur

KVK nummer: 63226227
RSIN: 855145444
Secretariaat: F. Scheijmans, tel. 06-51617572
De Stichting kent geen bezoldiging toe aan Bestuurders, leden van het Comité van Aanbeveling en Raad van Advies.
Het financieel verslag 2015 wordt gepubliceerd op de website in het tweede kwartaal van 2016

/